0%
Tura Çıkarken

Rehber Talep Formu

Talep ettiğiniz rehberi bulmanıza yardımcı olabilmemiz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz

Adınız Soyadınız
Cep Telefonunuz
Email Adresiniz
Talep Edilen Dil
Turun Başlangıç Tarihi
Acenta Bilgileri
Açıklama (Tur Bilgileri/ Hangi tarihler arasında, misafirlerin milliyeti, kişi sayısı vb.)
Güvenlik Kodu

TABAN ÜCRET ZORUNLUĞU HAKKINDA
Acentelerin; 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği kanunun 27. Madde 5. Fıkrası gereği,
Turist Rehberlerinin ise ; 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunun 6. Madde 2. Fıkrası gereği ,
T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlediği taban ücret altında çalıştırma ve çalışmaları kanunen yasaktır.


Taban ücret tarifesi, birlikler ile TÜRSAB’ın görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret üzerinden belirlenir ve her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç Aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir. Taban ücretleri tur, paket tur, gece turu ve transfer olarak günlük ve aylık taban ücreti üzerinden belirlenir. Taban ücret tarifesi, Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulur.

Turist Rehberleri Taban Ücretleri Bağlantısı : https:/aregem.ktb.gov.tr/TR-51213/rehber-ucretleri.html