0%
Tura Çıkarken

Genel Bilgiler

Rehber taban ücretleri, yılda bir kez T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Taban ücretler nettir, stopaj ve benzeri kesintilerden sonra kalan ve rehbere net olarak ödenecek tutar, taban ücretten düşük olamaz. 
 

Bakanlık Makamının 27.12.2023 tarihli ve 4550964 sayılı Olurları ile turist rehberlerine ait 2024 yılında  hizmet  grupları  itibariyla  uygulanacak  taban  ücretleri  aşağıda  belirtildiği  şekilde  uygun görülmüştür.

Hizmet Grubu        Taban Ücret

A - Günlük Tur        3.081 TL

B - Transfer              1.544 TL

C - Gece Turu           1.544 TL

D - Paket Tur           3.713 TL

E - Aylık Ücret        30.794 TL

T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
Yıllara göre rehber taban ücretlerini görüntülemek için bağlantı için tıklayınız ; https://aregem.ktb.gov.tr/TR-51213/rehber-ucretleri.html


Rehberlerin taban ücretten daha düşük ücret alması ve acentaların rehberlere taban ücretten daha düşük ödeme yapması; mevzuata aykırıdır ve her iki taraf için cezai yaptırımı bulunmaktadır. 

 

Tura çıkmadan önce imzalayacağınız zorunlu sözleşme metninde, ücretlerin de yer aldığını anımsatmak isteriz. 

Yönetmeliğimiz gereği, taban ücretler büyükşehir olan ve olmayan illere göre belirlenmiş, doğu ve batı farkı kalkmış, yarım gün kaldırılmış, yurtdışı turlar için günlük ücretler ile paket tur ücretleri eklenmiştir. 

Paket Tur Nedir? 
Yönetmeliğimizle belirlenen taban ücret hizmet gruplarından birisi de paket turdur. 

Paket turun, mevzuattaki tanımı aşağıda yapılmış olup; 
• Paket tur ücreti olarak belirlenen 3.713 TL; paket tur programlarında günlük, gün başına alacağınız taban ücrettir. 
• Paket tur, günlük turlar dışındaki turlardır. 
• Paket tur, konaklamayı içerir. 
• Bir başka deyişle; örnek vermek gerekirse: 10 günlük Anadolu (Batı veya Doğu) turunuz, konaklama ve ulaşımı birlikte içerdiği için, paket tur kapsamına girmektedir. Bu turda ödenecek taban ücret; 10 gün x 3.713 TL= 37.130 TL’den az olamaz. 

Mevzuatta Paket Tur: Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dahil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren turlar. 

Paket Tur Yönetmeliği