0%
Bizden Haberler

Oda Aidatları Hk. Güncelleme

13.1.2021
73 kez Okunmuştur.
Sayın Meslektaşlarımız;
Üye aidatları ile ilgili sizlere 08.01.2021 tarihinde üst kurulumuz TUREB’ Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda hem yasamızı hem de TUREB’in kararını paylaşmıştık.
Bildiğiniz gibi 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunun 4. Madde 4. Fıkrası aidatlarla ilgili “ …İstisnasız tüm aidat alınmayacak hâller, Birlik tarafından belirlenir.” demektedir.
TUREB`de bu konuyla ilgili tüm odalara bildirdiği 30.12.2020 tarihli yazıyla;
“2021 yılı aidatları 2020 yılında geçerli olan aidat miktarı ile aynı olacaktır. (Eylemli rehberler için 575 TL. , eylemsiz rehberler için 115 TL. )” kararını almış ve biz de bunu sizlerle paylaşmıştık.
ATRO olarak ödemede güçlük çekecek üyelerimiz ile ilgili TUREB ile yapılan sayısız görüşmeler ve ısrarlar sonunda TUREB 12.01.2021 tarihinde yeni bir karar alarak odamıza aşağıdaki yazıyı iletmiştir.
“2020 yılında yaşanan pandemi durumunun tüm turizm endüstrisine olan etkileri göz önüne alındığında olağanüstü bir işsizlikle karşı karşıya kalan mesIektaşlarımıza destek olunabilmesi amacıyla, 2021 yılı sonunda bilançosunda menfi bakiye vereceği ihtimali bulunan ve oda aidatını Yönetim Kurulu kararıyla almak isteyen odaların, kendi maddi durumlarını göz önünde bulundurarak üyelerinden 350 - 575 TL. arasında Oda Yönetim Kurulları tarafından karar verilerek aidat almasına karar verilmiştir.”
Bu yazıyla ödemede zorluk çekecek üyelerimizin ödemelerinde Odamıza kısmen feragat etme olanağı doğmuştur.
ATRO olarak üyelerimizin iş olanaklarının artması için sürekli olarak yaptığımız denetimlerin eksiksiz devam edebilmesi, üyelerimize hizmetlerin aksamaması, odamızın devamı için minimum bir gelire ihtiyacı vardır.
TUREB’in almış olduğu bu yeni karar doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz 2020 yılı eylemli olan, 2021 yılında da eylemli olacak rehberler için geçerli olmak üzere aidatların 575 TL. olarak alınmasına, ödemede güçlük çekecek üyelerimizin aidatlarını ise en az 375 TL. olmak üzere istedikleri rakamda; 2 taksitle ödeyebileceklerine karar vermiştir.
Daha önce bildirdiğimiz gibi 2021 yılı için hizmet bedeli alınmayacaktır.
Nice güzel turlar dileğiyle
Saygılar, sevgiler
ATRO Yönetim Kurulu adına
Ozan SAYIN
Yönetim Kurulu Başkanı
  • Etiketler :
  • -
Eklenme Tarihi : 13.01.2021
Güncelleme Tarihi : 13.01.2021