0%
Bizden Haberler

2021 Yılı Çalışma Kartı Ve Oda Aidatları Hk.

11.1.2021
290 kez Okunmuştur.

Sayın Meslektaşlarımız;

Tüm dünyayı etkisi altına alan Pandemi, en çok turizmi ve dolayısıyla da biz rehberleri çok olumsuz etkiledi, etkilemeye de devam etmektedir. 

Meslektaşlarımızın yaşamlarını sürdürmede, ailelerini geçindirmede büyük zorluklarla karşılaştıkları bilinciyle, yıllık aidat, kart ve hizmet bedelleri ile ilgili, ATRO Yönetim Kurulu olarak uzun zamandır çalışmaktayız. Bu çalışmalarda hem yasamızın çizdiği sınırlar dâhilinde, hem de odamızın işlevlerini eksiksiz devam ettirmesini göz önünde bulundurarak çözüm arayışları içerisinde bulunduk.  

Bununla ilgili 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunun 4. Madde 4. Fıkrası şöyle demektedir:

 (4) Eylemli turist rehberlerinin ödeyecekleri aidat, onaltı yaşını doldurmuş olanlar için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde yirmisinden fazla olamaz. Eylemsiz turist rehberleri, eylemli turist rehberlerinin ödediği aidatın beşte birianında aidat öder. Turist rehberleri ilgili birlik tarafından yıllık olarak belirlenen oda aidatını iki eşit taksit hâlinde üyesi bulundukları odaya öderler. Süresi içinde ödenmeyen aidatlar kanuni faizi ile birlikte genel hükümlere göre tahsil edilir. İstisnasız tüm aidat alınmayacak hâller, Birlik tarafından belirlenir.

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinin 58. Madde 1. Fıkrası;

(1) Yıllık aidat miktarları ile aidat alınmayacak hâller Birlik yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Hükümleri yer almaktadır.

Türkiye Turist Rehberleri Birliği 30.12.2020 tarih ve 2020/12/1130 Yönetim Kurulu Oda aidatları hakkında aşağıda yer alan kararı almıştır:

“ 2020 yılında yaşanan pandeminin yarattığı olağanüstü koşullar sebebiyle, sadece 2021 yılı aidatları için geçerli olmak üzere, 2021 yılı sonunda bilançosunda menfi bakiye vermeyeceği kesin olan odalar, 2020 yılı aidatının tamamını tahsil etmiş olduğu üyelerinden, yöntemi ve kapsamı Oda Yönetim Kurulları tarafından belirlenmek üzere aidat almayabileceklerdir.”

“2021 yılında oda nakli yaptıran turist rehberleri bu istisnadan faydalanamayacak olup söz konusu rehberlerin aidatlarını ödemeleri gerekmektedir.”

“2021 yılı aidatları 2020 yılında geçerli olan aidat miktarı ile aynı olacaktır. (Eylemli rehberler için 575 ?, eylemsiz rehberler için 115 ?)”

 TUREB Yönetim Kurulunun almış olduğu karar ATRO Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş ve aşağıdaki sonuçlara varılmıştır:

Oda Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri olarak son Olağan Genel Kurulumuzdan itibaren huzur hakları alacaklarımızdan yapmış olduğumuz feragat ve oda personelimizin kısa çalışma ödeneğinden yararlandırarak tasarruf ettiğimiz tüm gider kalemlerini göz önünde bulundurarak yapılan bütçe hesaplamalarına göre; 2021 yılını aidat almadan geçirmemiz mümkün olamamaktadır.

 Bu nedenle; 2021 yılı oda aidatı olarak, 2021 yılı eylemli üyelerimizden 575,00 ?,  eylemsiz üyelerimizden 115,00 ? yıllık aidat alınmasına, geçmiş yıllarda alınan hizmet bedelinin Pandemi nedeniyle sadece 2021 yılı için alınmamasına karar verilmiştir.

Ayrıca, 2021 yılı kart başvuruları sırasında, 70.00 ? hizmet bedeli ödemiş olan üyelerimiz, 2021 yılı aidatlarını öderken, ödemiş oldukları 70.00 ?, 2021 yıllık aidatlarının ilk taksitlerinden mahsup edilecektir.

Daha önce TUREB Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı çalışma kartı ücretlerinin 2020 yılında eylemli olup çalışma kartı almış rehberlerimizden 2021 yılı çalışma kartı ücreti alınmamasına; ilk kez çalışma kartı almak ve 2021 yılı çalışma kartı başvurusu yapmak isteyen ile önceki yıllarda eylemsiz olup 2021 yılında eylemli olmak isteyen rehberlerimizden ise 2020 yılı kart ücreti olan

250 ? kart ücretinin alınmasına karar verildiğini hatırlatmak isteriz.

2021 yılı çalışma kartlarının 1. baskıları odamıza ulaşmıştır.  2021 yılı çalışma kartı teslimatı esnasında 2020 yılı çalışma kartınızı iade etmeniz gerekmektedir.

Çalışma kartınızı teslim alırken, odamıza geçmişe ait borcunuzun olmaması ve 2021 yılı oda aidatının 1.taksidinin ödenmesi gerekmektedir.  2.taksit Haziran ayı içerisinde yapılabilmektedir. 

Ödemelerinizi odamızda nakit veya kredi kartı ile veya odamızın hesabına EFT/Havale ile gerçekleştirebilirsiniz.

Bu olağanüstü şartlardan bir an önce kurtulma, çok sevdiğimiz mesleğimizi bolca icra edebileceğimiz günlerin umuduyla sağlık, başarı, mutluluklar dileriz.

Saygılarımızla

Tüm üyelerimize duyurulur.

ATRO Yönetim Kurulu

 

Aydın Turist Rehberleri Odası

Banka Hesap Bilgileri :

Havale / EFT Halkbank Kuşadası Liman Şubesi Şube Kodu : 1486 Hesap No : 16100003

IBAN No : TR27 0001 2001 4860 0016 1000 03

  • Etiketler :
  • -
Eklenme Tarihi : 11.01.2021
Güncelleme Tarihi : 11.02.2021