0%
Hizmet Ortaklarımız

OTEL ZİNCİRLİ HAN AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ZİNCİRLİ HAN'IN TARİHİ

Nasuh Paşa Külliyesi'nin bir bölümü olan Zincirlihan, 1708 yılında Aydınlı olan Osmanoğlu Nasuh Paşa tarafından inşa edilmiş. 1922 yılında Yunanlılar'ın Aydın'ı işgali sonrası çekilirken külliyeyi yıkmasının ardından 1926 yılında Medrese'nin ortasından yol geçirilmiş.

Nasuh Paşa Külliyesi, yolcuların konaklaması, ticaret amacıyla inşa edilen kagir ve ahşaptan yapılan bir yapı. Ortasında büyük bir avlu bulunan külliye, Nasuh Paşa tarafından küçük bir mescit, medrese, han ve hamamdan oluşan bir külliye olarak yaptırılmıştı.

Zincirlihan 2 bölümlüden oluşuyor. Bunlardan ana bölüm, dikdörtgen planlı ve iki katlıdır. Bu bölümün caddeye açılan kapısı üzerinde 1708 yılında yaptırıldığı yazılıdır. Moloz taş ve tuğla ile yapılan hanın tonozla örtülü sivri kemerli girişi iç avluya açılmaktadır. Avlunun birinci katında 18, ikinci katında da 27 odası vardır. Ahşap örtülü odalarda ocaklar ve dolap nişleri bulunmaktadır. Avlunun güneydoğusundaki bir koridordan hanın ikinci bölümüne geçilir. Buradaki cadde üzerinde sivri tuğla kemerli 3 dükkân bulunmaktadır. Bu bölümlerde yolcuların hayvanları ve arabaları için ayrı bölümler vardır. Külliyenin batı ucunda, medresenin yanında enine iki bölümden oluşan hamam yer almaktadır.