0%
Hakkımızda

Atro Tarihçesi

VİZYONUMUZ

İnsan merkezli çağdaş yönetim ve görev anlayışı ile ulusal alanda; en saygın, en güvenilir, en mükemmel hizmet üreten Rehberler Odası olmaktır.


MİSYONUMUZ

ATATÜRK ilke ve inkılâpları doğrultusunda, Türk turizmini geliştirmek ana gayesi ile turist rehberliği mesleğini icra edenlerin dayanışmasını sağlamak ve ortak çıkarlarını korumak; Turizm Bakanlığı ve turizm ile faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak; ulusal ve uluslararası mesleki organizasyonlara katılmak; gelen turistlerin en iyi biçimde gezmeleri ve ikametleri için gerekli koşulların sağlanmasına katkıda bulunmak; tarihi ve kültürel mirasla, doğal güzelliklerin korunup tanıtılmasını sağlamak.


TARİHÇE

Ankara’da 4-5 Ocak 2012 tarihinde yapılan TUREB (Turist Rehberleri Birliği) toplantısında son hali şekillendirilen yasamız Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulmuştur. Bakanlık yasa tasarısını 15 Mayıs 2012 tarihinde TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’na iletilmiş ve 6 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda görüşülüp yasalaşmıştır. Yasamızın çıkmasının hemen ardından bilgilendirme toplantıları yaparak KURED (Kuşadası Rehberler Derneği), Aydın Turist Rehberleri Odası’nın kuruluş çalışmalarına öncülük etmiş ve sekretaryasını üstlenmiştir. Kısa zamanda Aydın ve Denizli illerinde ikamet eden 241 kişilik turist rehberlerinin oda kuruluş dilekçesi gerekli evraklar ile hazırlanıp 20.07.2012 tarihinde Aydın Valilik Makamına sunulmuştur. Bu arada TUREB, Turist Rehberliği Yönetmeliğinin hazırlanması için toplantılar yapmış ve bir taslak hazırlanmıştır. Ocak ayının sonunda hazırlanan yönetmelik bakanlığa sunulmuştur, gerekli düzenlemeler ve son hali ile ilgili kurumlara bakanlık tarafından Başbakanlık Makamına sunulmuştur. Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği 23 Şubat 2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


Resmi evrakların toplanması ve TUREB’in seçim için yetkilendirmesi gibi işler tamamlanarak, 03.04.2013 tarihinde Aydın İlçe Seçim Kuruluna Aydın Turist Rehberleri Odası’nın ilk olağan genel kurulunun 06.05.2013 tarihinde yapılması ile ilgili dilekçe sunulmuş ve kabul edilmiştir. Aydın Ticaret Borsası’ndaki ilk oturumda 238 kişilik hazirun listesinden 121 kişilik katılım sağlanmış ve Aydın Turist Rehberleri Odası tarihi ilk genel kurulunu açılmıştır. Seçimler sonunda 6 kişilik yönetim kurulu, 3 kişilik denetleme kurulu ve 5 kişilik delegasyon belirlenmiştir. Türkiye’de örgütlü rehberlik hayatının önder kurumlarından olan KURED bayrağı ATRO (Aydın Turist Rehbeleri Odası)’ya devretmiştir.


Meslek yasamızın çıkması ile halihazırda kurulu bulunan İstanbul, İzmir, ve Antalya Odalarına, Ankara, Aydın, Muğla, ve Nevşehir Odaları ayrıca Adana, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Şanlıurfa ve Trabzon Bölgesel Odaları eklenmiştir. Böylece 13 Turist Rehberi Odasının Birliği olan TUREB kurulmuştur. ATRO, 18.07.2013 tarihli TUREB genel kurulunda İZRO (İzmir Rehberler Odası) ve MURO (Muğla Rehberler Odası) ile birlikte hareket ederek ege bölgesinden temsilcilerinin yönetim, denetim ve disiplin kurularında yer almasını sağlamıştır.

Örnek ve önder kurum olma başarını gösteren ATRO bundan sonrada Aydın ve Denizli illerinde yapacağı projeler ve denetimlerle adından söz ettirmeye devam edecektir.


Merkez Bürosu : Ata Mahallesi Denizli Bulvarı Aydın Ticaret Borsası Hizmet Binası No: 18/611 AYDIN
İrtibat Bürosu: Süleyman Demirel Bulvarı KUTO Hizmet Binası No:31/8 Kuşadası AYDIN 
Telefon: +90 256 211 23 45 / +90 256 612 91 18 
Fax: +90 256 612 44 88 
Mobil: +90 533 766 18 60 
E-Posta: atrobilgi@gmail.com 
Forum: atroforum@googlegroups.com