0%
Denetimler

2015 Yılı Denetim Raporları

MAYIS AYI DENETİM RAPORU - 2015

Aydın Turist Rehberleri Odası olarak TUREB ve İl Kültür Turizm Müdürlükleri ile Mayıs (2015) ayı içerisinde Denizli İli Pamukkale İlçesi, Aydın İli Kuşadası ve Didim İlçesi, İzmir İli Selçuk İlçelerinde yapılan denetimlerde 2 adet 2015 yılı çalışma kartı olmadan rehberlik faaliyeti yapan rehber (Eylemsiz Rehber), 2 adet sözleşme yapmadan tur veya paket turda rehberlik yapan rehber, 1 adet taban ücretin altında çalışan rehber, 1 adet belgesiz acentacılık faaliyetinde bulunan rehber (İl Turizm Müd. tarafından tanzim), 1 adet görevlilere bilgi ve belge vermeyen/yalan,eksik beyanda bulunan rehber, 5 adet meslek ilkelerine aykırı davranışta bulunan rehber, 1 adet çalışma kartını yanında bulundurmayan rehber, 4 adet Belgesiz (kaçak) rehberlik faaliyetinde bulunan şahıs, 4 adet rehbersiz tur faaliyeti (İl Turizm Müd. tarafından tanzim), 6 adet belgesiz acentacılık faaliyeti (İl Turizm Müd. tarafından tanzim) tespit edilerek haklarında gerekli tutanaklar tanzim edilmiş, Belgesiz (kaçak) rehberlik faaliyetinde bulunan şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir.NİSAN AYI DENETİM RAPORU - 2015

Aydın Turist Rehberleri Odası olarak TUREB ile Nisan (2015) ayı içerisinde Denizli İli Pamukkale İlçesi, Aydın İli Kuşadası ve Didim İlçesi, İzmir İli Selçuk İlçelerinde yapılan denetimlerde 3 adet dili dışı çalışan rehber, 8 adet meslek etik ve ilkelerine aykırı davranışta bulunan rehber, 2 adet belgesi (kaçak) rehberlik faaliyeti yapan şahıs, 3 adet çalışma kartını yanında bulundurmayan rehber, 1 adet sözleşmesiz tur faaliyeti yapan rehber, 1 adet görevlilere bilgi-belge vermeyen rehber tespit edilerek haklarında gerekli tutanaklar tanzim edilmiş, Belgesiz (kaçak) rehberlik faaliyetinde bulunan şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir.

 MART AYI DENETİM RAPORU - 2015


Aydın Turist Rehberleri Odası olarak TUREB ile Mart (2015) ayı içerisinde Denizli İli Pamukkale İlçesi, Aydın İli Kuşadası ve Didim İlçesi, İzmir İli Selçuk İlçelerinde yapılan denetimlerde 1 adet dili dışı çalışan rehber, 20 adet meslek etik ve ilkelerine aykırı davranışta bulunan rehber, 1 adet Belgesiz (Kaçak) rehberlik faaliyeti yapan şahıs, 1 adet eylemsiz rehber,  2 adet sözleşmesiz tur faaliyeti yapan rehber ile 1 adet sözleşmesini yanında bulundurmayan rehber tespit edilerek haklarında gerekli tutanaklar tanzim edilmiş, Belgesiz (Kaçak) rehberlik faaliyetinde bulunan şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir.