0%
Denetimler

2014 Denetim Raporları

 

AĞUSTOS - EYLÜL AYLARI DENETİM RAPORU - 2014 

 


Ağustos ve Eylül 2014 aylarında Aydın ve Denizli İl Kültür Müdürlükleri ile koordineli olarak yapılan denetimlerde 62 adet kaçak rehberlik faaliyeti, 17 adet kaçak acentecilik faaliyeti ve 1 adet sözleşmesiz rehberlik faaliyeti tespit edilerek 1618 sayılı kanun hükümlerince İl Turizm Müdürlükleri tarafından gerekli yasal ve idari işlemler yapılmıştır. Denetimler İl Turizm Müdürlükleri ile koordineli olarak devam etmektedir.

 HAZİRAN AYI DENETİM RAPORU - 2014 

 

 


Sözleşme Yapmadan Tur veya Paket Turda Rehberlik Yapmak : 4 Kişi, Belgesiz Rehberlik Faaliyeti : 2 Kişi, Çalışma kartı olmadan çalışmak : 2 Kişi, Meslek İlkelerine aykırı davranışta bulunmak : 2 Kişi Sözleşme Bulundurmamak : 1 Kişi, Ayrıca Aydın ve Denizli İl Turizm Müdürlüğü tarafından 17 adet rehbersiz tur faaliyeti düzenleyen acenteye ve 12 adet işletme belgesi olmadan tur düzenleyen şahsa tutanak tanzim edilmiştir. 

Ayrıntılı denetim raporu için tıklayınız...

 

 MAYIS AYI DENETİM RAPORU - 2014

Aydın İli Merkez İlçe, Kuşadası, Didim bölgesi ile Denizli İli Pamukkale bölgesinde 6326 sayılı kanun kapsamında denetim yapıldığı. Denetimlere Aydın Bölgesinde İl Turizm Müdürlüğünden Şube Müdürü Ahmet DEMİR, Memur Muzaffer BAŞOL, TUREB Denetmeni Mehmet ELMA, ATRO Denetmeni Kadri ÖZDEMİR'in, Denizli Bölgesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Müdür Yardımcısı Mustafa KAPTAN , Memur Ali BÜTÜN' katılımıyla yapılan denetimlerde 258 (ikiyüz elli sekiz) adet Rehber ve acente denetlenmiş bu denetim sonucunda 11 (on bir ) adet sözleşmesiz tur yapan rehber, 5 (Beş) adet meslek ilkelerine aykırı davranışta bulunan rehber 2 (iki) adet çalışma kartı almadan çalışan rehber ile 3 (üç) adet belgesiz rehberlik faaliyetinde bulunan (KAÇAK) şahsın yakalandığı, Aydın ve Denizli İl turizm Müdürlükleri tarafından 25 adet rehbersiz tur düzenleyen acente ile 2 adet belgesiz acentecilik faaliyeti yapan şahsa tutanak tanzim edildiği. Tanzim edilen tutanakların idari yaptırım uygulanmak üzere mülki makam, Yatırım ve işletmeler genel müdürlüğü ve Turist rehberleri Birliğine gönderilmiştir.

  KUŞADASI (26-28.04.2014)

26-28 Nisan 2014 günü Aydın  ilinde Kuşadası ilçesinde İl Turizm Müdürlüğünden Şube şefi Ahmet DEMİR Memur Muzaffer BAŞOL TUREB Denetmeni Mehmet ELMA, ATRO Denetmeni Semra BAYRAKTAR  ile yapılan yapılan denetimlerde 62 (Atmışiki) adet Rehber ve acente denetlenmiş bu denetim sonucunda 2 (bir) adet sözleşmesiz tur yapan rehber ve acente 2 (adet) transfer elemanı olmadan transfer yapan acente ve 3 (üç) adet Rehbersiz tur faaliyeti yapan acente tespit edilmiş  toplam 7 (YEDİ) adet tutanak tanzim edilmiştir. Tanzim edilen tutanaklar gerekli yasal işlem yapılmak üzere Turist Rehberleri Birliğine gönderilmiştir. Ayrıca acenteler hakkında 1618 sayılı kanun hükümlerince İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, tarafından gerekli yasal işlem yapılmıştır.

  

 


ÇANAKKALE  (21-22-23-24-25.04.2014)

21-22-23-24-25 Nisan 2014 günü Çanakkale ilinde Çanakkale İl Turizm Müdürlüğünden Şube Şefi Nebi ŞEVAL Araştırma Görevlisi Özcan ALTINIŞIK TUREB Denetmeni Mehmet ELMA, ATRO Denetmeni Kadri ÖZDEMİR ve TÜRSAB denetmeni İbrahim ÜSTÜN ile yapılan yapılan denetimlerde 75 (Yetmiş beş) adet Rehber denetlenmiş bu denetim sonucunda 1 (bir) adet eylemsiz rehber 4 (dört) adet rehbersiz tur faaliyeti yapan acente 2 adet Belgesiz Rehberlik yapan Şahıs (KAÇAK) tespit edilmiş toplam 7 (YEDİ) adet tutanak tanzim edilmiştir. Tanzim edilen tutanaklar gerekli yasal işlem yapılmak üzere Turist Rehberleri Birliğine gönderilmiştir. Tespit edilen Belgesiz Rehberlik Yapan (KAÇAK) şahsın evrakları idari işlem yapılmak üzere Mülki amirliğe gönderilmiştir. Ayrıca 2 adet belgesiz acentecilik yapan şahsa İl turizm ve TÜRSAB yetkilileri tarafından tutanak tanzim edilmiştir.

  

 


SELÇUK / EFES (02-03/05-06.04.2014)

02-03/05-06 Nisan 2014 günü İzmir ili Selçuk İlçesi Efes ören yeri bölgesinde TUREB Denetmeni Mehmet ELMA, ATRO Denetmeni Kadri ÖZDEMİR ile yapılan  yapılan denetimlerde 152 (Yüz elli iki) adet Rehber denetlenmiş bu denetim sonucunda 3 (üç) adet Sözleşme yapmadan Tur veya Paket Turda rehberlik yapan 5 (beş) adet çalışma kartı olmadan çalışan rehber 1 adet Belgesiz Rehberlik yapan Şahıs (KAÇAK) tespit edilmiş toplam 9 (Dokuz) adet tutanak tanzim edilmiştir. Tanzim edilen tutanaklar gerekli yasal işlem yapılmak üzere Turist Rehberleri Birliğine gönderilmiştir. 
Tespit edilen Belgesiz Rehberlik Yapan (KAÇAK) şahsın evrakları idari işlem yapılmak üzere Mülki amirliğe gönderilmiştir.

  

 


DENİZLİ / PAMUKKALE (25-26-27.03.2014)

25-26-27.03.2014 günü Denizli ili Pamukkale ören yeri bölgesinde TUREB Denetmeni Mehmet ELMA, ATRO Denetmeni Kadri ÖZDEMİR ile yapılan yapılan denetimlerde 98 (Doksan Sekiz) adet Rehber denetlenmiş bu denetim sonucunda 8 (Sekiz) adet Sözleşme yapmadan Tur veya Paket Turda rehberlik yapan 1 (bir) adet çalışma kartı olmadan çalışan rehber 1 adet Bölgesi Dışında çalışan rehber tespit edilmiş toplam 10 (On) adet tutanak tanzim edilmiştir. Tanzim edilen tutanaklar gerekli yasal işlem yapılmak üzere Turist Rehberleri Birliğine gönderilmiştir.

  

 


İZMİR / ŞELÇUK (19-20-21-22.03.2014)

19-20-21-22.03.2014 günü İzmir ili Selçuk ilçesinde bulunan Efes ören yeri bölgesinde İzmir İl Turizm Müdürlüğünde görevli Şef Serpil ÖZMAN TUREB Denetmeni Mehmet ELMA, ATRO Denetmeni Kadri ÖZDEMİR  ile yapılan  yapılan denetimlerde 145 (Yüz KIRK beş) adet Rehber denetlenmiş bu denetim sonucunda 7 (Yedi) adet Sözleşme yapmadan Tur veya Paket Turda rehberlik yapan 1 (bir) adet Taban Altı ücretle çalışan rehber 1 (bir) adet çalışma kartı olmadan çalışan rehber 1 adet EYLEMSİZ çalışan rehber  tespit edilmiş toplam 10 (On) adet tutanak tanzim edilmiştir. Tanzim edilen tutanaklar gerekli yasal işlem yapılmak üzere Turist Rehberleri Birliğine gönderilmiştir.Ayrıca 8 adet sözleşmesiz ve taban altı rehber çalıştıran acente'ya gerekli yasal işlem yapılmak üzere İl Turizm Müdürlüğü tarafından Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

 

 

 

 


İZMİR / ŞELÇUK (08-09-10-11.03.2014)

08-09-10-11.03.2014 günü İzmir ili Selçuk ilçesinde bulunan Efes ören yeri bölgesinde TUREB Denetmeni Mehmet ELMA, ATRO Denetmeni Kadri ÖZDEMİR  ile yapılan  yapılan denetimlerde 165 (Yüz altmış beş ) adet Rehber denetlenmiş bu denetim sonucunda  5 (Beş) adet Sözleşme yapmadan Tur veya Paket Turda rehberlik yapan 5 (Beş) adet Taban Altı ücretle çalışan rehber 1 (Bir) adet Sözleşmesi Yanında Bulunmayan Rehber 3 (üç) adet çalışma kartı olmadan çalışan rehber ve 1 (Bir) adet Meslek İlkelerine aykırı hareket eden rehber tespit edilmiş  toplam 15 (Onbeş) adet tutanak tanzim edilmiştir. Tanzim edilen tutanaklar gerekli yasal işlem yapılmak üzere Turist Rehberleri Birliğine gönderilmiştir.

 

 

 

 


İZMİR / ŞELÇUK (08-09.02.2014)

08-09.02.2014 günü İzmir ili Selçuk ilçesinde bulunan Efes ören yeri bölgesinde İzmir İl Turizm Müdürlüğü Yetkilisi Serpil ÖZMEN, TUREB Denetmeni Mehmet ELMA, ATRO Denetmeni Kadri ÖZDEMİR ile yapılan yapılan denetimlerde 45 (KIRKBEŞ) adet Rehber denetlenmiş bu denetim sonucunda  2 (iki) adet Sözleşme yapmadan Tur veya Paket Turda rehberlik yapan 4 (DÖRT) adet Taban Altı ücretle çalışan rehber 1 (BİR) adet EYLEMSİZ rehber tespit edilmiş toplam 7 (yedi) adet tutanak tanzim edilmiştir. Tanzim edilen tutanaklar gerekli yasal işlem yapılmak üzere Turist Rehberleri Birliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

 

 

 

 


İZMİR / SELÇUK (01-02.02.2014)

01-02.02.2014 günü İzmir ili Selçuk ilçesinde bulunan Efes ören yeri bölgesinde TUREB Denetmeni Mehmet Elma, ATRO Denetmeni Kadri Özdemir  ile yapılan  yapılan denetimlerde 52 (Elli iki ) adet Rehber denetlenmiş bu denetim sonucunda  2 (iki) adet Sözleşme yapmadan Tur veya Paket Turda rehberlik yapan 9 (Dokuz) adet Çalışma kartını yanında bulundurmayan rehber 2 (iki) adet meslek ilkelerine aykırı davranışta bulunan rehber ve 1(bir) adet Belgesiz (KAÇAK) rehberlik faaliyeti yapan yabancı uyruklu şahıs tespit edilmiş toplam 13 (On üç ) adet tutanak tanzim edilmiştir. Belgesiz rehberlik faaliyeti yapan şahıs hakkında tanzim edilen tutanak gerekli yasal ve idari işlem uygulanmak üzere Mülki Amir ve C.Savcılığına gönderilmiştir.  

 

 

 

 


İZMİR / SELÇUK (25-26.01.2014)

25-26.01.2014 günü İzmir ili Selçuk ilçesinde bulunan Efes ören yeri bölgesinde İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Selçuk İlçe Kültür ve Turizm Şube Müdürü Mehmet FALAKALI TUREB Denetmeni Mehmet ELMA, ATRO Denetmeni Kadri ÖZDEMİR ile yapılan  yapılan denetimlerde 38 (Otuzsekiz ) adet Rehber denetlenmiş bu denetim sonucunda 14 (OnDört) adet Tabanaltı ücretle çalışan rehber tespit edilmiş, rehber hakkında 6326 sayılı Turist rehberliği Meslek Kanunu ve Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği gereği  toplam 14 (On Dört ) adet tutanak tanzim edilmiştir. Ayrıca tutulan tutanaklarda adı geçen acentelere yasal işlem yapılmak üzere tanzim edilen tutanaklar Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler  Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.