0%
Denetimler

2013 Yılı Denetim Raporları

İZMİR / ŞELÇUK (29.12.2013)

Sayın Üyelerimiz;

29.12.2013 günü İzmir ili Selçuk ilçesinde bulunan Efes ören yeri bölgesinde ATRO Denetmenleri Mehmet Elma, Kadri Özdemir  ile yapılan  yapılan denetimlerde 35 (Yirmidört ) adet Rehber denetlenmiş bu denetim sonucunda  4 (Dört) adet Sözleşme yapmadan Tur veya paket turda rehberlik yapan rehber tespit edilmiş,   rehber hakkında 6326 sayılı Turist rehberliği Meslek Kanunu ve Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği gereği  toplam 4 ( Dört ) adet tutanak tanzim edilmiştir.Ayrıca tutulan tutanaklarda adı geçen acentelere yasal işlem yapılmak üzere tanzim edilen tutanaklar Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü ve Bağlı Bulundukları Vergi Daire Müdürlüklerine  gönderilmiştir.

 
ATRO Denetmeni 
Mehmet ELMA

AYDIN / DİDİM (14-15.12.2013)

Sayın Üyelerimiz

14-15.12.2013 günü Aydın ili Didim ilçesi Apollon Tapınağı bölgesinde  
ATRO Denetmenleri Mehmet Elma, Kadri Özdemir ile yapılan  yapılan denetimlerde 14 (Dört ) adet Rehber denetlenmiş bu denetim sonucunda  1 (Bir) adet Eylemsiz ve Sözleşme yapmadan Tur veya paket turda rehberlik yapan rehber tespit edilmiş,   rehberler hakkında 6326 sayılı Turist rehberliği Meslek Kanunu ve Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği gereği  toplam 1 (Bir ) adet tutanak tanzim edilmiştir.Eylemsiz Rehberlik yapan şahıs hakkında tanzim edilen tutanak gerekli idari para cezası uygulanmak üzere Kültür Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel müdürlüğüne gönderilmiştir.
 
ATRO Denetmeni 
Mehmet ELMA

İZMİR /EFES (7-8.12.2013)

Sayın Üyelerimiz

7-8.12.2013 günü İzmir ili Selçuk ilçesi Efes ören yeri bölgesinde  ATRO Denetmenleri Mehmet Elma, Kadri Özdemir  ile yapılan  yapılan denetimlerde 45 (Kırk beş ) adet Rehber denetlenmiş bu denetim sonucunda  2 (iki) adet Sözleşme yapmadan Tur veya paket turda rehberlik yapan,1 ( bir) Belgesiz rehberlik yapan (KAÇAK) şahıs ve 1 (bir) adet Meslek ilkelerine aykırı davranışta bulunan rehber   tespit edilmiş.   rehberler hakkında 6326 sayılı Turist rehberliği Meslek Kanunu ve Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği gereği  toplam 4 (dört ) adet tutanak tanzim edilmiştir.Belgesiz Rehberlik yapan şahıs hakkında Mülki Makam ve C.Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.
 
ATRO Denetmeni 
Mehmet ELMA

İZMİR / SELÇUK-BERGAMA (27-28-29-30.11.2013)
 
Sayın Üyelerimiz
 
27-28.29.30.11.2013 tarihleri arasında İzmir İli Selçuk ve Bergama İlçesi ören yerleri bölgesinde İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Memuru Ferda BAYKAL ATRO YK Başkanı Gönüllü Denetmen İsa Levent GÜRÇAVDI, ATRO YK Bşk.Vekili Gönüllü Denetmen Ozan SAYIN ve ATRO Denetmenleri Mehmet ELMA, Kadri ÖZDEMİR  ile yapılan denetimlerde 74 (yetmiş dört) adet Rehber denetlenmiş bu denetimler sonucunda; 5 (beş) adet sözleşme yapmadan tur veya paket turda rehberlik yapan, 2 (iki) adet kaçak (belgesiz rehberlik), 1 (adet) kaçak acenta faaliyeti tespit edilmiştir. Rehberler hakkında 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği gereği  toplam 5 (beş) adet tutanak tanzim edilmiştir. Ayrıca tutulan tutanaklarda adı geçen kaçak faaliyetler için yasal işlem yapılmak üzere tanzim edilen tutanakların Mülki Amir ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.
 
ATRO Denetmeni 
Mehmet ELMA

AYDIN - DİDİM (20-21.11.2013)

Sayın Üyelerimiz
 
20-21.11.2013 günü Aydın İli Didim İlçesinde bulunan Apollon tapınağı bölgesinde ATRO Denetmenleri Mehmet ELMA, Kadri ÖZDEMİR  ile yapılan  yapılan denetimlerde 24 (Yirmidört ) adet Rehber denetlenmiş bu denetim sonucunda;  1 (bir) adet Sözleşme yapmadan Tur veya paket turda rehberlik yapan rehber tespit edilmiş,   rehber hakkında 6326 sayılı Turist rehberliği Meslek Kanunu ve Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği gereği  toplam 1 ( bir ) adet tutanak tanzim edilmiştir. Ayrıca tutulan tutanaklarda adı geçen acentelere yasal işlem yapılmak üzere tanzim edilen tutanakların Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
 
 
ATRO Denetmeni
Mehmet ELMA
 

İZMİR - SELÇUK (13-14-15-16-17/11/2013)
 
13-14-15-16-17/11/2013 günü İzmir İli Selçuk ilçesinde bulunan Efes, Meryem Ana Saint Jean Kilisesi, İsa Bey Camii ve Şirince Köyü bölgesinde ATRO Denetmenleri Mehmet ELMA, Kadri ÖZDEMİR ile yapılan yapılan denetimlerde 152 (Yüzelliiki ) adet Rehber denetlenmiş bu denetim sonucunda 2 (İki) adet EYLEMSİZ rehberlik yapan  7 (yedi) adet sözleşme yapmadan tur veya paket turda rehberlik yapan, 1 (bir) adet taban altı ücretle çalışan rehber, 1 (bir) adet sözleşmesini yanında bulundurmayan rehber  tespit edilmiş. Rehberler hakkında 6326 sayılı Turist rehberliği Meslek Kanunu ve Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği gereği  toplam 11 (on bir) adet tutanak tanzim edilmiştir. Ayrıca tutulan tutanaklarda adı geçen acentelere yasal işlem yapılmak üzere tanzim edilen tutanakların Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
 
ATRO Denetmeni
Mehmet ELMA

DENİZLİ-PAMUKKALE / AYDIN-KARACASU AFRODISIAS (6-7-8.11.2013)

Sayın Üyelerimiz
 
6-7-8.11.2013 tarihler arasında Denizli İli Pamukkale İlçesi ve Aydın İli Karacasu İlçesi Afrodisias ören yeri bölgesinde Denizli İl Kültür Ve Turizm Müdür Yardımcısı Mustafa KAPTAN, memur Ali BÜTÜN ve ATRO Denetmenleri Mehmet ELMA, Kadri ÖZDEMİR  ile yapılan  yapılan denetimlerde 84 (seksen dört ) adet Rehber denetlenmiş bu denetimler sonucunda; 1 (bir) adet bölgesi dışında  rehberlik yapan,  2 (iki) adet sözleşme yapmadan tur veya paket turda rehberlik yapan, 5 (beş) adet taban altı ücretle çalışan rehber  tespit edilmiş. Rehberler hakkında 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği gereği  toplam 8 (sekiz) adet tutanak tanzim edilmiştir. Ayrıca tutulan tutanaklarda adı geçen acentelere yasal işlem yapılmak üzere tanzim edilen tutanakların Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne gönderileceğini bildiririm. 
 
ATRO Denetmeni 
Mehmet ELMA

DENİZLİ PAMUKKALE - KARACASI AFRODİSYAS (24-25.10.2013) / DİDİM APOLLON TAPINAĞI (30.10.2013-01.11.2013)

Sayın Üyelerimiz
 
24-25.10.2013 Günü Denizli İli Pamukkale ilçesi, Aydın ili Karacasu İlçesi Afrodisias ören yerinde,30.10.2013-01.11.2013 günü Aydın İli Didim ilçesi Apollon Tapınağı bölgesinde Atro Denetmenleri Mehmet ELMA ve Kadri ÖZDEMİR 'in katılımıyla denetimler gerçekleştirilmiş. Denetimler sonucu Bir (1) adet Belgesiz rehberlik faaliyeti  gösteren yabancı uyruklu şahıs ile Bir (1) adet sözleşmesiz rehberlik faaliyeti yapan rehber tespit edilmiş olup (KAÇAK) belgesiz rehberlik faaliyeti gösteren şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuş sözleşmesiz rehberlik faaliyeti hakkında 6326 sayılı kanuna istinaden tutanak tanzim edilmiştir.Ayrıca Sözleşmesinde eksikler bulunan 12 adet rehber eksiklikleri tamamlaması konusunda uyarılmıştır.Saygılarımla.
 
ATRO Denetmeni 
Mehmet Elma

DİDİM APOLLON TAPINAĞI (18-19.10.2013)
 
Sayın Üyelerimiz,
  
18-19.10.2013 günü Didim Apollon tapınağı  bölgesinde  ATRO Denetmenleri Mehmet Elma, Kadri Özdemir  ile yapılan  yapılan denetimlerde 42 (Kırk iki )adet Rehber denetlenmiş bu denetim sonucunda 1 (bir) adet Belgesiz rehberlik (KAÇAK) 3 (üç) adet Sözleşme yapmadan tur veya paket turda rehberlik yapan, rehber  tespit edilmiş. Rehberler hakkında 6326 sayılı Turist rehberliği Meslek Kanunu ve Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği gereği  toplam 4 (dört ) adet tutanak tanzim edilmiştir. 
Saygılarımla.
 
ATRO Denetmeni 
Mehmet Elma

EFES VE CİVARI (22.09.2013)
 
Sayın Üyelerimiz
 
22.09.2013 günü uygulanan Selçuk Efes üst Kapı, Efes alt kapı, Meryem Ana evi ve Şirince Köyü bölgesinde Selçuk ilçe Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şb. Müdürü Mehmet Falakalı, ATRO Denetmenleri Mehmet Elma, Kadri Özdemir, Gönüllü denetmenler Semra Bayraktar, Ozan Sayın, Olcay Dignef ve Larissa Köroğlu ile yapılan  yapılan denetimlerde 152 (YÜZ ELLİ İKİ ) adet Rehber denetlenmiş bu denetim sonucunda 8 (SEKİZ) adet rehbersiz tur faaliyeti yapan acente, 6 (ALTI) adet taban ücret altı çalışan rehber ve 3 (ÜÇ) adet Sözleşme yapmadan Tur veya paket turda rehberlik yapan rehber tespit edilmiş bu rehberler hakkında 6326 sayılı Turist rehberliği Meslek Kanunu ve Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği gereği  toplam 17(ON YEDİ) adet tutanak tanzim edilmiştir. Saygılarımla.
 
ATRO Denetmeni 
Mehmet Elma

EFES VE CİVARI (21.09.2013)
 
Sayın Üyelerimiz
 
21.09.2013 günü uygulanan Selçuk Efes üst Kapı,Efes alt kapı, Meryem Ana evi ve Şirince Köyü bölgesinde ATRO Denetmenleri Mehmet Elma, Kadri Özdemir ve Gönüllü denetmen Semra BAYRAKTAR, Rabia YILDIRIM ÖZNALBANT ile yapılan  yapılan denetimlerde 112 (YÜZ ON İKİ ) adet Rehber denetlenmiş bu denetim sonucunda 3 (ÜÇ) adet Sözleşme yapmadan Tur veya paket turda rehberlik yapan rehber tespit edilmiş bu rehberler hakkında 6326 sayılı Turist rehberliği Meslek Kanunu ve Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği gereği  toplam 3(üç ) adet tutanak tanzim edilmiştir. Saygılarımla.
 
ATRO Denetmeni 
Mehmet Elma

EFES VE CİVARI (20.09.2013)
 
Sayın Üyelerimiz,
 
20.09.2013 günü uygulanan Selçuk Efes üst Kapı,Efes alt kapı ve Meryem Ana evi bölgesinde ATRO Denetmenleri Mehmet Elma, Kadri Özdemir ve Gönüllü denetmen Semra BAYRAKTAR ile yapılan  yapılan denetimlerde 207 (İKİ YÜZ YEDİ ) adet Rehber denetlenmiş bu denetim sonucunda 3 (ÜÇ) adet Sözleşme yapmadan Tur veya paket turda rehberlik yapan,1 (BİR) adet Taban ücretin altında çalışan rehber tespit edilmiş bu rehberler hakkında 6326 sayılı Turist rehberliği Meslek Kanunu ve Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği gereği  toplam 4 (dört ) adet tutanak tanzim edilmiştir. Saygılarımla.
 
ATRO Denetmeni 
Mehmet ELMA

EFES VE CİVARI (19.09.2013)
 
Sayın Üyelerimiz,
 
19.09.2013 günü uygulanan Selçuk Efes üst Kapı,Efes alt kapı ve Meryem Ana evi bölgesinde İzmir İl Turizm Müdürlüğü yetkilisi  Serpil ÖZMAN, ATRO Yönetim Kurulu Başkanı İsa Levent GÜRÇAVDI ve yardımcısı Ozan SAYIN, ATRO Denetmenleri Mehmet Elma ve Kadri Özdemir ile yapılan  yapılan denetimlerde 148 (YÜZ KIRKSEKİZ) adet Rehber denetlenmiş bu denetim sonucunda 1 (BİR) adet Sözleşme yapmadan Tur veya paket turda rehberlik yapan,3 (ÜÇ) adet Taban ücretin altında çalışan,1(BİR) Adet Meslek ilkelerine Aykırı davranışta bulunan,1 (BİR) adet Belgesiz Rehberlik faaliyeti yapan  Rehber ve 5 (BEŞ ) adet rehbersiz tur faaliyeti yapan acente  tespit edilmiş bu rehberler hakkında 6326 sayılı Turist rehberliği Meslek Kanunu ve Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği gereği  toplam 10 (ON ) adet tutanak tanzim edilmiştir. Saygılarımla.
 
ATRO Denetmeni
Mehmet ELMA

EFES VE CİVARI (18.09.2013)
 
Sayın Üyelerimiz,
 
18.09.2013 günü uygulanan Selçuk Efes üst Kapı,Efes alt kapı ve Meryem Ana evi bölgesinde İzmir İl Turizm Müdürlüğü yetkilisi  Serpil ÖZMEN, ATRO Denetmenleri Mehmet Elma, Kadri Özdemir ve gönüllü denetmen Semra Bayraktar ile yapılan  yapılan denetimlerde 211 (İKİYÜZ ONBİR) adet Rehber denetlenmiş bu denetim sonucunda 12 (ONİKİ) adet Sözleşme yapmadan Tur veya paket turda rehberlik yapan Rehber tespit edilerek bu rehberler hakkında 6326 sayılı Turist rehberliği Meslek Kanunu ve Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği gereği  toplam 12 (ONİKİ ) adet tutanak tanzim edilmiştir. Saygılarımla.
 
ATRO Denetmeni
Mehmet ELMA

EFES VE CİVARI (17.09.2013)
 
Sayın Üyelerimiz,
 
17.09.2013 günü uygulanan Selçuk Efes üst Kapı,Efes alt kapı ve Meryem Ana evi bölgesinde ATRO Denetmenleri Mehmet Elma, Kadri Özdemir ve gönüllü denetmenler Semra Bayraktar,Larisa Köroğlu, Aykut Güngör, Gökhan Baydur,Mehmet Tunalı, Fisun Tunalı ve Ozan Sayın katılımı ile yapılan  yapılan denetimlerde 18 (ONSEKİZ) adet Sözleşme yapmadan Tur veya paket turda rehberlik yapmak, 2 (İKİ) adet Taban ücreti altında çalışan Rehber tespit edilerek bu rehberler hakkında 6326 sayılı Turist rehberliği Meslek Kanunu ve Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği gereği  toplam 20 (YİRMİ) adet tutanak tanzim edilmiştir. Saygılarımla.7 (yedi) adet Sözleşme yapmadan Tur veya paket turda rehberlik yapmak, 1 (bir) adet Taban ücreti altında çalışmak, 1 (bir) adet Çalışma kartını görünür şekilde taşımamak ve 12 adet yeni çalışma kartını almadan faaliyet gösteren Rehber tespit edilerek bu rehberler hakkında 6326 sayılı Turist rehberliği Meslek Kanunu ve Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği gereği toplam olarak 21 adet tutanak tanzim edilmiştir.
 
ATRO Denetmeni 
Mehmet ELMA

EFES VE CİVARI (16.09.2013)
 
Sayın Üyelerimiz,
 
16.09.2013 günü uygulanan Selçuk Efes üst Kapı, Efes alt kapı, St jean  kilisesi, Meryem Ana evi ve İsa Bey Camii bölgesinde ATRO Denetmenleri Mehmet Elma, Kadri Özdemir ve gönüllü denetmenler Zehra Güniçen ve Ozan Sayın katılımı ile yapılan denetimlerde 7 (yedi) adet Sözleşme yapmadan Tur veya paket turda rehberlik yapmak, 1 (bir) adet Taban ücreti altında çalışmak, 1 (bir) adet Çalışma kartını görünür şekilde taşımamak ve 12 adet yeni çalışma kartını almadan faaliyet gösteren Rehber tespit edilerek bu rehberler hakkında 6326 sayılı Turist rehberliği Meslek Kanunu ve Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği gereği toplam olarak 21 adet tutanak tanzim edilmiştir.
 
ATRO Denetmeni 
Mehmet Elma