0%
Bizden Haberler

Olağan Seçimli Genel Kurulu Duyurusu

15.11.2021
432 kez Okunmuştur.

Değerli Üyelerimiz;

Odamızın Olağan Seçimli Genel Kurulu 09 ARALIK 2021 Perşembe Saat:10.00’da Ata Mahallesi Denizli Bulvarı No:18 Efeler / AYDIN adresinde yer alan Aydın Ticaret Borsası Konferans Salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 16 ARALIK 2021 Perşembe günü aynı saat ve aynı yerde yapılacaktır.

Efeler 1. Seçim Kurulu tarafından onaylanan Genel Kurulu oluşturan Hazirun Üye listemiz elektroniktamda www.atro.org.tr adresimizde ve Odamızda 15.11.2021 tarihinde askıya çıkmış bulunmaktadır.

Genel Kurul Hazirun listemiz 21.11.2021 saat: 17.00`ye kadar askıda kalacaktır.

İlan edilen üye listesine itiraz edeceklerin ilan süresi içerisinde ve ilan süresini takip eden üç gün içerisinde Efeler 1. Seçim Kurulu Başkanlığına bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.

ATRO Genel Kurul Hazirun Listesi 6326 Sayılı Kanunun 10.Madde 2.Fıkrası gereği son altı aydır eylemli olan odamız üyelerinden oluşmaktadır.

ATRO GENEL KURUL HAZİRUN LİSTESİ (bağlantı adresi) - 21.11.2021 tarihinde askıdan indirilmiştir.


GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1.Yoklama ve Açılış

2.Genel Kurul Başkanlık Divanının Seçimi

3.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4.Genel Kurul Başkanlık divanına genel kurul tutanaklarını genel kurul adına imzalama yetkisinin verilmesi.

5.Genel kurula davet edilmiş konukların ve Oda başkanının açılış konuşmaları.

6.Yönetim kurulunun geçmiş dönem faaliyetleri ile bilançosunu gösteren raporun, bilanço gelir ve gider hesaplarının okunup müzakere edilerek kabulü veya reddine, yönetim kurulunun ibra edilip edilmemesi

7.Denetim Kurulu raporunun okunup, müzakere edilerek kabulü veya reddine ve denetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmemesi

8.Yeni dönem çalışma programının ve tahmini bütçenin görüşülmesi

9.Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin kanunda belirtildiği şekilde ve yönetmelikte belirlenen esaslar dâhilinde tespit edilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

10.İhtiyaç duyulan taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması veya üzerinde ipotek dâhil, ayni hak tesis edilmesi, faaliyetler için gereksinim duyulan taşınırları satın almak veya kiralamak, mevcutları satmak veya kiralamak konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

11.Başkan adaylarının konuşmaları, oda başkanı, oda yönetim kurulu, oda denetim kurulu asil ve yedek üye seçimleri ve birlik genel kurulu için delege seçimleri.

12.Dilek ve temenniler.

13.Kapanış.

Tüm üyelerimize duyurulur.

  • Etiketler :
  • -
Eklenme Tarihi : 15.11.2021
Güncelleme Tarihi : 22.11.2021