0%
Bizden Haberler

2022 YILI ÇALIŞMA KARTI VE ODA AİDATLARI HK.

5.1.2022
1808 kez Okunmuştur.

Değerli üyelerimiz;

30 Aralık 2021 tarihinde Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Yönetim Kurulu tarafından “oy çokluğu” ile 2022 yılı oda aidat bedeli olarak, eylemli rehber aidatı 400TL., eylemsiz rehber aidatı 80TL. olarak belirlenmiştir. Bu karara oda başkanımız, aynı zamanda TUREB Yönetim Kurulu Üyesi Ozan SAYIN“2022 yılı için belirlenen 400TL. eylemli, 80TL. eylemsiz oda aidatının ekonomik veriler göz önüne alınarak devletin her sene belirlediği yeniden değerlemeanının 2021’den 2022’ye geçerken  %36,2 olarak belirlenmesi, asgari ücrete yapılan zamanının %50 seviyesinde olması nedeniyle meslek odalarımızın harcama kalemlerinin hatırı sayılır şekilde artmasına neden olmuştur. Belirlenen bu aidatların meslek odalarımızı ekonomik anlamda zor durumda bırakacağı, tecrübeli personelin işten çıkarılmasına neden olacağı, yapılan denetimlerin sekteye uğrayacağı ve mesleğe ve meslek kuruluşlarına zarar verebileceği, hatta odaların bilançosunun 2 yıl üst üste menfi bakiye vererek kapanmasına neden olabileceği kanaati hâsıl olduğundan karara katılmadığımı beyan ederim. Hukuki haklarımın saklı kalma ve gerektiğinde kullanma kaydıyla alınan karar ile aynı fikirde olmadığımı da ifade ederim”şeklinde şerh koymuştur.

2020 yılında 575TL. olan oda yıllık aidatları, 2021 yılında birlik tarafından oda yönetimlerinin yetkisine bırakılmış, odamız yönetimi tarafından pandemi ve etkileri göz önüne alınarak tüm tasarruf tedbirleri düşünülmüş, hizmet bedeli alınmamış ve aidat eylemli rehberler için 375TL., eylemsiz rehberler için 75TL. olarak belirlenmiştir. Bu durumdan odamızın bütçesi olumsuz yönde etkilenmiştir.

Görev süresi bitmek üzere olan TUREB Yönetim Kurulu’nun, ekonomideki son olumsuz gelişmeleri görmezden gelip, odaların rasyonel aidat önerilerine anlaşılması güç bir direnç göstererek giderayak belirlediği 2022 yılı aidat tutarının odaları ciddi maddi sıkıntıya sürükleyeceği, denetleme hizmetlerini aksatacağı, ofis harcamaları ve personel maaşlarının ödenmesini imkânsız hale getireceği, değerli çalışanlarımızın işten çıkarılma durumu ile karşı karşıya kalınacağı ve odamızın 2022 yılını eksi bakiye ile kapatacağı kaçınılmaz bir gerçektir.

Meslek odalarımızın çoğu da bu aidat miktarı ile yaşanacak kaygılarını belirten itiraz yazılarını odamız gibi TUREB`e iletmişlerdir.

2022 yılı için asgari ücrete %50 zam uygulanırken, yeniden değerlendirmeanı %36,02 olarak belirlenmiş, buna dayalı olarak odamız harcama kalemlerinin ana eksenini oluşturan personel, denetim, kira, muhasebe, elektrik, yakıt ve kırtasiye vb. kalemlerin çoğunda buanlarda artış olmuştur ve bu artışların devamı da beklenmektedir.

  1. Olağan Genel Kurulumuzda tahmini bütçemizin hesabı, üye başına 750TL.-850TL. arasında alınacak aidat geliri üzerinden yapılmış ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Bu nedenle;

Odamızın geldiği kurumsal yapısının bulunduğu noktadan geriye gitmemesi, denetimlerin aralıksız ve etkin bir şekilde yapılabilmesi, oda işleyişinin aksamaması için yönetim kurulumuz belirlenen 400TL. eylemli yıllık oda aidatına ek olarak eylemli üyelerden 300TL., eylemsiz üyelerden 80TL. yıllık oda aidatına ek olarak da 80TL. hizmet bedeli alınmasına karar verilmiştir. Bazı diğer odalar da benzer hizmet bedeli alımına karar vermiştir.

2022 Yılı Eylemli Üye Aidatı :  400TL.
2022 Yılı Hizmet Bedeli Eylemli Üye : 300TL.
Toplam : 700.00TL.

2022 Yılı Hizmet Bedeli Eylemsiz Üye : 80TL.
2022 Yılı Eylemsiz Üye Aidatı : 80TL.
Toplam : 160TL.

*** Kasım ayı içerisinde başvuru yapan üyelerimizin 2022 yılı çalışma kartları odamıza ulaşmıştır. 2022 yılı kartınızı teslim alırken geçmiş dönem borcunuz olmaması, 2022 yılı oda aidatının en az 1. taksitinin ve hizmet bedelinin tamamının ödenmesi, geçmiş yıllara ait çalışma kartınızın odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Tüm üyelerimize duyurulur.

  • Etiketler :
  • -
Eklenme Tarihi : 5.01.2022
Güncelleme Tarihi : 5.01.2022